Frågor och svar

Här kan du få svar på det mesta som rör solceller, batterier, CheckWatt och andra ämnen i samma område.

Frågorna uppdateras löpande.

Gå till sektion

1. Solceller

1.1 kWp

Kilowatt peak, kWp, innebär toppeffekten av de installerade solcellspanelerna.

Monokristallina solceller är efterträdaren till polykristallina solceller. De har både högre verkningsgrad, samt högre effekt (400 W och uppåt vs. 250 – 300 W). Monokristallina solceller har även högre effekt per investerad krona jämfört med polykristallina.

Bifacial solpaneler utmärks genom att de har glasskivor på båda sidor av panelen (bi=två). Eftersom båda sidor av solpanelen är UV-beständiga är de vanligtvis mer hållbara än de vanliga enkelsidiga panelerna.

Om man har ett delvis skuggat tak kan optimerare vara till hjälp.
Det kan också vara möjlig lösning om man har flera takytor i olika vädersträck, eller takytor i samma vädersträck, men olika taklutningar. Dock vill vi understryka att det endast är i specifika fall som vi rekommenderar optimerare.

I de allra flesta fall räcker det med strängoptimering, detta innebär strategisk planering av solpaneler.

2. Växelriktare

2.1 Vad är en växelriktare?

Växelriktaren, också känd som hjärtat i solcellsanläggningen, är en enhet som konverterar likström från solpanelerna till växelström, vilken används i elnätet.

I engelska manualer kallas denna ”inverter”.

Regler gällande max/min antalet paneler i en sträng beror både på vilken panel man har, samt vilket märke/storlek på växelriktare.

Generellt sett har växelriktare i storleksordning upp till 10kW två st MPPT med möjlighet till en sträng per MPPT.

Växelriktare större än 10kW har oftast mer än två MPPT eller mer, samt möjlighet till två strängar per MPPT.

Det ska tilläggas att när man ska sätta två strängar in i samma MPPT, så MÅSTE detta vara jämnt antal paneler, ex. 15+15 eller 10+10. INTE 10+8.

Generellt sett är det alltid 10 års garanti på växelriktare. 

Ljudnivån från en växelriktare varierar i frekvens och intensitet, men en typisk maximal ljudnivå brukar ligga omkring 50 decibel (dB).
Det jämföras med ljudet av exempelvis ett kraftigt regn eller ett lågmält samtal.

Under sommarperioden kan ljudnivån öka något då växelriktaren får jobba lite mer, därför rekommenderas att en placera i närheten av sittplats eller altan där man brukar vistas.

Om växelriktaren ska placeras i en annan byggnad än den där elmätaren eller huvudledningen finns, kan det kräva att en ny kraftkabel läggs mellan dessa byggnader för att ansluta till växelriktaren. 

Vid batteriinstallationer krävs det dessutom en installation av smartmätare vid elmätaren. Denna kräver en kommunikationskabel. 

Grävning för detta kan därför tillkomma. 

En solcellsväxelriktare bör sättas på en sval och välventilerad plats som är lätt att komma åt och skyddad från sol och vind.
Det är också bra att placera växelriktaren så nära solpanelerna som möjligt. Om den placeras utomhus måste den vara lämplig för utomhusbruk. Vill man ha information angående sin elproduktion krävs internet och Wifi. 

Vid köp av batteri skall växelriktare lämpligen placeras i samma utrymme. 

Den omvandlar batteriets likström till växelström. DC till AC och tvärtom.

Ja det ska vara en icke brännbar skiva bakom växelriktaren, exempelvis i plåt. Denna skiva får ej vara mindre än växelriktarens storlek. 

Det är mjukvaran i växelriktarna som avgör vilket batteri som passar. Har du växelriktare från 2023 eller tidigare är det med största sannolikhet ark-batterierna som är kompatibla. Från mitten 2023 och framåt är det APX-batterierna som är kompatibla. Se bild

Anslutning bör vara så nära som möjligt, men om elmätaren exempelvis finns ute på en äng så kan man koppla in sig i en undercentral istället, förutsatt att den har tillräckligt kraftig matarkabel.

3. Batteri

3.1 Säkerhetsutrymme vid installation

Nedan följer bildexempel på mått vid batteriinstallation.

C-tal eller (C-rating) är ett mått på hur snabbt man kan ladda i och ur batteriet. Ett C-tal på 1 betyder att man kan ladda i eller ur hela batteriets kapacitet på 1h.

Exempelvis ett batteri på 5kWh som laddar ur på 1h har ett C-tal på 1. Medan ett batteri på 10kWh som laddar ur under 2h har ett C-tal på 0,5.

Generellt sett ligger alla batterier på 10 års produktgaranti eller 6000 cykler. 

Ja, det går bra att endast installera batteri, men en växelriktare kommer att krävas och det finns inga garantier att Grön teknik-bidraget kan utnyttjas om man ej har solceller. 

Det finns en styrenhet som övervakar temperatur, volt mm.  Är det något som felar så stänger den genast av anläggningen. Detta gör att att risken för brand är nästintill obefintlig. Som med alla elkomponenter och anslutningspunkter finns en risk för brand, om än minimal.

V2H mfl. är under utveckling, det är dock  många aspekter som måste fungera för att kunden ska kunna göra detta:

 

  1. Elbilen måste vara förberedd för detta, inte alla elbilar som klarar detta idag.
  2. Elbilsladdaren måste kunna ladda ur, inte bara ladda batteriet som majoriteten av alla laddare gör idag.
  3. Elnätet måste vara förberett för detta. Men det menas att om man som privatperson kopplar på ett 65kWh batteri in i huset så kommer detta överskrida säkringarna i huset. Ett system/regler för detta kommer behövas sättas upp.

Idag finns inte allt detta, det finns vissa bilar som är förberedda och samma sak med elbilsladdare.

Om det redan finns en solcellsanläggning med befintlig växelriktare som är kompatibel med batteriet, då behöver ingen ny föranmälan göras. Detta omfattas av befintlig föranmälan.

Behöver växelriktare installeras med batteriinstallationen  skall föranmälan göras.

Detta skall stanna automatiskt kring 10 % också så inget man aktivt behöver ha koll på.

4. Laddboxar

4.1 Vad ska man tänka på när man köper laddbox?

Det man skall tänka på är placering; förslagsvis så den kan nå flera bilar. 
Kan även vara en god idé så det finns elcentral i närheten av tilltänkt laddbox. 
I annat fall behöver elcentral monteras. 

OBS! Säkerställ att laddkabel beställs tillsammans med laddbox, då detta sällan ingår.

Stirra er inte blinda på laddboxarnas effekt, då effekten är begränsad till din huvudsäkring och sällan når över 11kW.

När man installerar en laddbox ska det alltid finnas en egen jordfelsbrytare för laddboxen. Det är ett krav enligt elinstallationsreglerna att laddpunkten är skyddad av en jordfelsbrytare, antingen inbyggd i produkten eller separat monterad i elanläggningen.

5. Skatteverket

5.1 Kan man fördela Grön Teknik-bidraget på två personer?

Som standard så delar vi upp bidraget lika mellan husägare. Vid behov går det att ansöka om olika summor, exempelvis om man vet om att ena husägaren har lägre ersättning till Grön teknik. 

Sunvio tolkar Skatteverkets ställning att det ej är bidragsgrundande att mottaga Grön Teknik när man endast installerar batteri.

Däremot hänvisar vi alla som känner sig osäkra på denna fråga att själva ta kontakt med Skatteverket. 

Om intäkterna överskrider Skatteverkets schablonavdrag (i dagsläget 40 000 per bostad och år) behöver man skatta enligt inkomst av kapital. Från CheckWatts portal EnergyInBalance kan man ladda ner rapporter när det är dags att deklarera.

6. Information - om och ifrån CheckWatt

6.1 Får jag skattereduktion (60 öre/kwh) av det som batteriet skickar ut på nätet eller den el som används för stödtjänster?

Enligt CheckWatt så  handlar skattereduktionen om direkt produktion av förnybar el. Däremot kan man göra ett avdrag på såld el ut på elnätet från batteriet för energiskatten (46öre ink.moms) då man endast lagrat energin och inte förbrukat den. Dessa siffror kan man ta ut från EnergyInBalance för att se hur många kWh man såld från solelen och batteriet vardera.

Batterilager kan avhjälpa lokala problem som flaskhalsar i elnäten men även övergripande problem som frekvensavvikelser. Checkwatts virtuella kraftverk Currently utför frekvensreglering med mycket snabb aktiveringstid, eftersom batterilager har betydligt lägre fördröjning från styrning till effekt än traditionella kraftverk. Batterier lämpar de sig därför perfekt för dessa funktioner.

Två identiska anläggningar kan ha skillnader i det ekonomiska resultatet. Skillnader beror på att det kan vara olika elhandelsbolag (balansansvariga) som är anslutna till dessa batterilager. Dessa kan ha olika intäkter för lika effekt då marknaden sköts genom budgivning samt ha olika avgiftsnivåer.

Stödtjänster innebär generellt litet slitage på batterierna då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det. Jämfört med att cykla batteriet en gång om dagen så medför stödtjänster också en längre livslängd på batteriet.

Kalkylen baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Tänk på att marknadspriserna kan svänga, denna kalkyl visar på bra avkastning bakåt i tiden. Hur det går i framtiden kan ingen förutspå, marknadens priser kan gå både uppåt och nedåt.

Kalkylen använder C-tal på respektive batteri (kWh). 

All el-energi som laddas in och ut ur batteriet sköts som vanligt genom köpt/såld el av elhandelsbolaget samt elnätsbolaget. När stödtjänster utförs så är dessa kostnader försumbart små i sammanhanget.

CM10 kopplas in i mätarskåpet, alternativt i en kapsling bredvid VR

Här kan du hitta en lista med kompatibla elhandelsbolag.
https://checkwatt.se/pdf/KP_elhandelsbolag_kompatibilitet.pdf

Överskottet från din solcellproduktion säljs, precis som vanligt, och du kan följa din försäljning via portalen.

CheckWatt tar kontrollen över hela batteriet och ser till att optimera driften för att maximera lönsamheten för ägaren. Det går sen att följa driften av anläggningen via EnergyInBalance.

Det finns ingen bindningstid för villaägare med hembatterier i Currently. Däremot behöver meddela meddela CheckWatt fem arbetsdagar i förväg om man ej vill fortsätta att använda tjänsten längre.

Till privatpersoner sker utbetalning av intäkter utan moms. Visualiseringarna i EnergyInBalance speglar detta och är exklusive moms. För företag och momsregistrerade inkluderas moms i utbetalning men inte i visualiseringen.

Det är växelriktaren som styr om batteriet är kompatibelt med CheckWatt.
Du kan hitta listan här:
Kompatibla batterilager

Som en tumregel kan man säga att batterilagret behöver (detta inkluderar inte husets övriga förbrukning).

16A=11kW

20A=13kW

25A=17kW

35A=24kW

OBS! Allt över 25A kräver en annan mätartavla och är normalt något du behöver ansöka om hos till nätbolag.

Nej. Man är helt bortkopplad från sitt batteri och delar av sin växelriktare. Vid strömavbrott skall eventuell nödström fungera som vanligt. För detta krävs speciell installation.

Vill du veta ännu mer om CheckWatt?

Klicka på knappen så kommer du till vår CheckWatt-sida med ännu fler frågor och svar.

7. Generella frågor

7.1 Hur lång får en nätverkskabel vara?

Nätverkskabel får vara max 90 meter lång. Vi rekommenderar dock inget längre än 70 meter. Vid dessa längder har Sunvio trådlös lösning som kan vara aktuell om förutsättningarna är de rätta. 

Oftast ligger fiberkabeln i ett speciellt fiberrör där fiberkabeln blåses in med tryckluft.

Men är det en vanlig 50 mm markslang som den ligger i är det inga problem att dra en nätverkskabel i samma rör.

Vi rekommenderar dock alltid att ha separata rör vid olika kabeltyper

Om vi har alla uppgifter som krävs för att göra en föranmälan så kan detta ordnas. Det kan tillkomma en andministrativ kostnad för detta, prata med din säljare om detta är av intresse.

För alla skatterelaterade frågor hänvisar vi till Skatteverket. Här hittar du mer information. 

Ja.

Nej, nätavgiften ökar ej.

Vi kan uppgradera deras säkring till 25A och meddela nätägaren.

Alla personliga avtal med elhandelsbolag måste handhavas av kund.

I växelriktaren finns ett inbyggt överspänningsskydd.

Vid ett direktnedslag finns det inga garantier att skador ej kommer att ske, därför är det en god idé att kontakta försäkringsbolag och undersöka vilket skydd man har i sin försäkring.

Ännu fler frågor?

Fyll i formuläret nedan så tar en av våra kunniga energirådgivare kontakt med dig.

TELEFON
036-280 10

Fri Offert

Offerten är kostnadsfri

Hur önskar du att bli kontaktad?

Fri Offert - Takbyte

Offerten är kostnadsfri

Vad är du intresserad av?

Meny