Solceller & solpaneler för ditt tak

Oavsett om ditt tak är nytt eller gammalt så finns det många olika lösningar och anpassningar som gör att solpanelen kan fästas på ett stabilt och säkert sätt.

Den traditionella installationsmetoden är att fästa solceller över takpannorna. Då döljs det befintliga taket av de nya solpanelerna, och det blir minimalt slitage på ditt tak. Solcellsanläggningen har en förväntad livslängd på över 30 år, så den tål väder och vind länge och lindrar mycket av det slitage som takpannorna annars skulle utsättas för. Därför spelar det ingen roll om ditt tak redan är några år gammalt. Så länge takpannorna är i gott skick kommer de fortfarande att ha lång livslängd under solpanelerna.

Integrera solpanelen i taket

Ett alternativ till den traditionella installationen är att använda solceller istället för takpannor. På senare år har det tagits fram separata typer av soltakpannor som kan ge ett mycket fint resultat, men priset för sådana lösningar brukar vara ganska högt.

Därför föredrar många att sänka solpanelerna i taket. Då kan man ta bort takpannor på ett område och byta ut dem mot solfångare, så att solcellerna framstår som en integrerad del av taket.

Solceller på taket
integrerade solceller
Solpaneler som är integrerade i taket

Detta kan vara smart om du är i färd med att bygga en ny bostad, eftersom du då sparar kostnaden för att lägga nya takpannor över stora delar av taket. Men det kan också vara en bra lösning om du har ett äldre tak och vill installera nya solceller utan att byta ut alla takpannor.

Oavsett vilken typ av tak du har, såsom platt tak, tegeltak, plåttak, papptak, eternittak, betongpannor eller sadeltak, finns det anpassade lösningar för att installera solpaneler. Pris och kostnad varierar beroende på val av installationstyp och takmaterial.

Sammanfattningsvis finns det olika alternativ för att installera solpaneler på taket. Du kan välja att placera dem ovanpå takpannorna för att skydda taket och minimera slitage. Alternativt kan du integrera solpanelerna i taket genom att ersätta takpannor med solfångare. Valet beror på dina specifika behov och preferenser.

Vill du veta mer om möjligheterna att få solpaneler på ditt tak? Kontakta oss för en fri offert.

Allt du behöver veta om solcellstakpaneler

Solpaneler på taket, även kända som fotovoltaiska paneler, är ett teknologiskt system utformat för att dra nytta av solens energi och omvandla den till elektricitet. De är vanligtvis installerade på tak av bostäder, företag, och andra byggnader för att maximera exponeringen mot solen.

  • Komponenter: Varje solpanel består av många mindre enheter som kallas solceller. Dessa celler innehåller halvledarmaterial, oftast kisel, som kan absorbera solens strålar och initiera en process känd som fotovoltaisk effekt.
  • Fotovoltaisk effekt: När solens strålar träffar solcellerna, sätter de igång en ström av elektroner, vilket genererar en elektrisk ström. Denna ström flödar genom en inverter som omvandlar den från likström (DC) till växelström (AC), den typ av elektricitet som används i de flesta hushåll och företag.
  • Installation: Solpaneler installeras oftast på tak för att få bästa möjliga exponering mot solen. De kan dock också installeras på marken eller på andra strukturer. Installationen bör göras av en certifierad installatör för att säkerställa korrekt installation och optimal energiproduktion.
  • Underhåll: Solpaneler är kända för att vara lågunderhåll. De behöver inte några rörliga delar, vilket minskar risken för fel och skador. De behöver bara rengöras regelbundet för att ta bort damm och smuts som kan hindra solens strålar.

Takpaneler med solceller representerar en spännande teknologi för att producera ren, hållbar och kostnadseffektiv energi. De erbjuder ett lovande alternativ till traditionella energikällor och bidrar till att minska vår kollektiva miljöpåverkan.

Fri Offert

Offerten är kostnadsfri

Hur önskar du att bli kontaktad?

Fri Offert - Takbyte

Offerten är kostnadsfri

Vad är du intresserad av?

Meny