Sälja el från solceller - Regler & krav att sälja överskottsel

Om du som har en solcellsanläggning producerar mer el än du själv använder kan du välja att sälja din överskottsel. Att sälja överskottsel från en solcellsanläggning kan vara en bra affär och en smart lösning för att minska elkostnaderna. Det är dock viktigt att känna till de olika regler och krav som gäller för att sälja egenproducerad el från solceller.

Nedan går vi igenom vilka regler som gäller för dig som vill sälja solel 2023.

Sälja el från solceller

Att sälja överskottsel från solceller är en bra möjlighet att tjäna extra pengar samtidigt som man bidrar till en hållbar energiproduktion. Genom att sälja egenproducerad el från solceller kan man också få en större kontroll över sin energiförbrukning och få en bättre överblick över sin energianvändning.

Som privatperson kan du sälja överskottsel från din solenergianläggning till elbolaget som du är ansluten till. För att kunna sälja överskottsel krävs det dock att du har en anläggning som är ansluten till det allmänna elnätet och att du har en så kallad ”tvåvägsmätare” som kan mäta både det du köper från elnätet och det du säljer tillbaka till elnätet. Om du inte redan har en sådan, kommer din nätägare åka ut och installera det hos dig i samband med att du installerar en solcellsanläggning.

Detta krävs för att du ska kunna sälja solel tillbaka till elnätverket

  • Att din solcellsanläggning är nätansluten.
  • Att du har en elmätare som mäter både in- och utgående el. 
  • Att du har tecknat ett produktionsavtal tillsammans med elbolaget som du ska sälja din el till.  

Även företag kan sälja överskottsel. Skillnaden är att i de fall företagen är momspliktiga så tillkommer moms på elförsäljningen samt ersättning för nätnytta.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?

Hur mycket du får betalt för din överskottsproduktion kan variera beroende på avtalet du har med ditt elbolag. Det är därför bäst att jämföra erbjudanden och priser från olika elbolag och göra en noggrann utvärdering av vilket avtal som passar dig bäst. Ett råd är att jämföra lite olika aktörer på marknaden för att få mer information om deras solenergiprogram och vilka priser de erbjuder för solelproduktion.

Hur mycket el kan man sälja med solceller?

Hur mycket du får betalt för din överskottsproduktion beror på avtalet du har med ditt elbolag. De flesta elbolag har en takgräns för hur mycket överskottsel de köper från dig. Det är vanligt att detta ligger mellan 5-10 kW per år.

Hur fungerar det att sälja el från solceller?

För att du ska kunna sälja överskottselen som du producerat från solceller behöver du ett avtal med ditt elbolag som bestämmer villkoren för försäljningen av överskottselen, inklusive pris och betalningssätt. Det finns två tillvägagångssätt att sälja överskottselen: genom ett nettoavtal eller genom en timmätning. Reglerna för att sälja överskottselen från solceller kan variera mellan länder och regioner.

Vad får jag om jag säljer el?

När du säljer din överskottsel till ditt elbolag, får du vanligtvis betalt för den mängd el du säljer. Priset per kilowattimme (kWh) kan variera beroende på vilket elbolag du har avtal med och vilken typ av avtal du har. 

Vissa elbolag betalar ett fast pris per kWh medan andra använder sig av rörliga priser som kan variera över tid. Det kan därför vara en fördel att jämföra olika elbolags avtal för att hitta det som passar dig bäst.

Fri Offert

Offerten är kostnadsfri

Hur önskar du att bli kontaktad?

Fri Offert - Takbyte

Offerten är kostnadsfri

Vad är du intresserad av?

Meny