Så fungerar solceller & solpaneler

Solceller är en av de mest populära teknologierna för att producera ren energi från solen. De fungerar genom att omvandla ljusenergi från solen till elektrisk energi som kan användas för att driva apparater och belysning. Solceller består av en halvledare, som är en typ av material som kan leda elektricitet, men inte lika effektivt som en metall.

Halvledaren i en solcell är dopad med små mängder av andra material som skapar en obalans i laddningarna inuti materialet, vilket skapar ett elektriskt fält. När solljus träffar solcellen, absorberas det av materialet och skapar elektroner och hål i halvledaren. Elektronerna och hålen rör sig genom materialet och skapar en elektrisk ström.

Solceller kan sättas samman i solpaneler för att producera större mängder elektricitet. Solpaneler kan användas för att producera el för hushåll, företag och industrier. De kan också användas för att driva fordon, belysning och andra apparater.

Det finns flera olika typer av solceller som används idag, inklusive kristallina solceller och tunnfilmsolceller. Kristallina solceller är vanligare och tillverkas vanligtvis av kiseldopad med små mängder av andra material. Tunnfilmsolceller är tunnare och lättare att tillverka, men är vanligtvis mindre effektiva än kristallina solceller.

Sammanfattningsvis fungerar solceller genom att omvandla ljusenergi från solen till elektrisk energi. Solceller kan användas för att producera ren energi på ett hållbart sätt och bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och kärnkraft.

För- och nackdelar med solceller

Det finns massvis med fördelar med solceller – inte minst för miljön och på lång sikt ekonomin. Här går vi igenom både för- och nackdelar. 

Fördelar med solceller

 • Minskade energikostnader – Solceller kan minska dina elkostnader genom att generera egenproducerad el.
 • Hållbarhet: Solcellernas livslängd är lång och kräver väldigt lite underhåll, vilket gör dem både hållbara ur miljösynpunkt samt kostnadseffektiva över tid.
 • Bromsar klimatförändringarna: När du installerar solceller hjälper du till att minska beroendet av fossila bränslen och bidrar till att dra ner på koldioxidutsläppen och bromsa klimatförändringarna.
 • En långsiktig investering: Solceller kan hjälpa till att minska energikostnaderna eftersom solkraft är gratis och solpaneler har vanligtvis en livslängd på 25-30 år, vilket gör dem till en långsiktig investering.
 • Ökad fastighetsvärde – Att ha solceller på ditt hem kan öka fastighetsvärdet och göra ditt hem mer attraktivt på marknaden.

Nackdelar med solceller – och tips på hur du kan tänka

 • Initiala kostnader: Installationen av solceller kan vara dyrt på grund av höga initiala kostnader för utrustning och installation. Tänk därför på att nyttja avdraget “grön teknik” som gör att du kan dra av 20% av kostnaden för arbete och material.
 • Väderberoende: Solceller är beroende av solljus och fungerar inte lika effektivt under molniga dagar eller på natten. Därför är placeringen av solpanelerna extra viktig, så att du får ut maximal effekt.

Vanliga frågor och svar

Vad är det som påverkar hur mycket el som kan produceras av mina solceller?

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket el som produceras av dina solceller. Här listar vi några:

 • Solljus: Produktionen påverkas av hur mycket solljus som träffar solpanelerna. Därför spelar placeringen av solpanelerna en stor roll, men även den geografiska platsen och väderförhållandena. 
 • Storleken på solcellerna: Ju större solpaneler, desto effektivare produktion. 
 • Temperaturen: Om solcellerna blir för varma minskar de i effektivitet på grund av att de inte kan omvandla lika mycket solenergi till elektricitet. Därför är det mer gynnsamt med solenergi i ett svalare klimat, som i norra Europa till exempel. 
 • Placering av solpaneler: Solceller producerar mest el när de är vinklade mot solen och pekar rakt mot den. I de fall solcellerna är vinklade i fel riktning kan det minska mängden el som de producerar.

Hur lätt är det att underhålla solceller?

Underhåll av solceller är enkelt när de väl är monterade och installerade. En av fördelarna med solceller är att de inte har några rörliga delar som kan gå sönder, vilket minskar behovet av underhåll. Våra solpaneler är konstruerade för att vara tåliga även i hårda väderförhållanden och solceller i sig har en lång hållbarhetstid.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att ha solceller på sitt hem?

De största fördelarna är de långsiktiga, både för de privata energikostnaderna och klimatet. Den som har ett hem som drivs av solceller riskerar inte dyra elräkningar på en osäker elmarknad. 

En nackdel kan vara solfattiga månader, därför är det viktigt att solpanelerna placeras rätt och att rätt typ av solceller installeras för maximal effekt.

Fri Offert

Offerten är kostnadsfri

Hur önskar du att bli kontaktad?

Fri Offert - Takbyte

Offerten är kostnadsfri

Vad är du intresserad av?

Meny